Skip to main content

Prípadová štúdia 1


01. február 2023

Prípadová štúdia 1

John vlastnil svoj malý podnik už niekoľko rokov, ale proces daňového priznania sa mu zdal stále viac a viac zložitejší. Bol si neistý, či zaznamenáva všetky svoje finančné transakcie správne a obával sa, že by mohol pri vypĺňaní daňového priznania urobiť chybu. To mu spôsobovalo veľa stresu a svoj drahocenný čas, ktorý mohol stráviť so svojou rodinou, strácal nad papiermi.

Našťastie si uvedomil, že potrebuje pomoc a rozhodol sa vyhľadať profesionálneho účtovníka. Po preskúmaní niekoľkých účtovných firiem sa nakoniec rozhodol pre Imperial Bookkeeping Limited kvôli kvalifikácii a reputácii v poskytovaní vysokej kvality  spoľahlivých služieb.

Krátko na  to, ako sme s Johnom začali spoluprácu,  som prevzal správu jeho financií. Správne som zaznamenal všetky Johnove finančné transakcie a vypracoval všetky potrebné finančné výkazy, ktoré boli spoľahlivé a aktuálne. Tieto informácie som potom použil na vyplnenie Johnovho daňového priznania.

Výsledkom bola bezproblémová a efektívna cesta k podaniu Johnovho daňového priznania. Bol si istý, že jeho daňové priznanie je v dobrých rukách a už sa nemusel obávať, že urobí daňovú chybu, alebo že zaplatí zbytočne veľa na daniach .