Skip to main content

Zásady ochrany osobných údajov

Úvod

Imperial Bookkeeping Limited sa zaväzuje chrániť a rešpektovať súkromie návštevníkov našej webovej stránky a klientov. Táto Zásada ochrany osobných údajov vysvetľuje, ako zbierame, používame, ukladáme a zverejňujeme osobné údaje, keď navštívite našu webovú stránku alebo využívate naše služby. Používaním našej webovej stránky súhlasíte s tým, že zbierame a používame vaše osobné údaje v súlade s touto politikou a v súlade s britskými právnymi predpismi o ochrane údajov, vrátane britského GDPR a zákona o ochrane údajov z roku 2018.

Informácie, ktoré zbierame

Môžeme zbierať a spracovávať nasledujúce typy osobných údajov:

 1. Identita a kontaktné informácie, ako sú vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo a fyzická adresa.
 2. Finančné a transakčné údaje, ako sú vaše fakturačné a platobné údaje pri nákupe našich služieb.
 3. Technické údaje, vrátane vašej IP adresy, typu prehliadača, informácií o zariadení a iných údajov, ktoré sa zbierajú pomocou súborov cookies a podobných technológií.
 4. Dáta o používaní, ako sú informácie o tom, ako interagujete s našou webovou stránkou, vrátane stránky, ktorú navštívite a času, ktorý strávite na každej stránke.
 5. Predvoľby pre marketing a komunikácie, ako je vaše prihlásenie k odberu nášho newsletteru, alebo váš súhlas s prijímaním marketingových komunikácií.

Spôsoby ako zbierame informácie

Osobné údaje zbierame rôznymi spôsobmi vrátane týchto:

 1. Priamo od vás: Keď vyplníte formuláre na našej webovej stránke, ako sú kontaktné formuláre, prihlásenie k odberu newsletteru alebo pri nákupe našich služieb.
 2. Automatické technológie: Pri prehliadaní našej webovej stránky môžeme zbierať informácie pomocou súborov cookies, serverových záznamov a podobných technológií.
 3. Tretie strany, ako napríklad sociálne médiá, poskytovatelia analytických nástrojov alebo procesory platby.

Ako informácie používame

Zhromaždené informácie používame na rôzne účely vrátane týchto:

 1. Poskytovanie našich služieb, vedenia účtovníctva a služieb s tým súvisiacich.
 2. Spravovanie a spracovanie vášho účtu u nás.
 3. Spracovanie transakcií a uskutočňovanie platieb.
 4. Odpovedanie na vaše otázky a žiadosti.
 5. Odosielanie marketingových komunikácií vám, ak ste sa prihlásili.
 6. Personalizácia vášho zážitku na našej webovej stránke.
 7. Udržiavanie bezpečnosti a integrity našej webovej stránky a služieb.
 8. Analyzovanie a zlepšovanie výkonu a funkčnosti našej webovej stránky.
 9. Dodržiavanie právnych a regulačných požiadaviek.

Právny základ pre spracovanie

Vaše osobné údaje spracovávame na základe jedného alebo viacerých nasledujúcich

právnych základov:

 1. Váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.
 2. Plnenie zmluvy alebo podniknutie krokov na uzatvorenie zmluvy.
 3. Dodržiavanie právnych povinností.
 4. Oprávnené záujmy, ako je zlepšovanie našich služieb, propagácia našich produktov a udržiavanie bezpečnosti našej webovej stránky.

Zdieľanie s tretími stranami

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami za určitých okolností vrátane týchto:

 1. S poskytovateľmi služieb a partnermi, ktorí nám pomáhajú poskytovať naše služby, ako sú procesory platby, poskytovatelia hostingov, účtovné programy a poskytovatelia e-mailových služieb.
 2. Ak je to potrebné v súlade so zákonom, v odpovedi na právne požiadavky alebo na ochranu našich práv, majetku alebo bezpečnosti a práv, majetku alebo bezpečnosti ostatných.
 3. V prípade zlúčenia, akvizície alebo predaja všetkých alebo časti našich aktív, pričom sa vaše osobné údaje môžu prenášať ako súčasť transakcie.
 4. S vaším súhlasom alebo na vašu žiadosť.

Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, ktorá je potrebná na poskytovanie našich služieb, dodržiavanie zákonných povinností, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd. Pri prijímaní opatrení na zabezpečenie vašich údajov pred neoprávneným prístupom, odhalením alebo zmenou, dodržiavame stanovené bezpečnostné opatrenia.

Práva používateľa

V súlade s príslušnými zákonmi o ochrane údajov máte tieto práva týkajúce sa vašich osobných údajov:

 1. Právo na prístup k vašim osobným údajom, ktoré uchovávame.
 2. Právo požiadať o opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov.
 3. Právo požiadať o vymazanie alebo odstránenie vašich osobných údajov, ak neexistuje legitímny dôvod na ich ďalšie spracovanie.
 4. Právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov v určitých prípadoch.
 5. Právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov v určitých prípadoch.
 6. Právo požiadať o prenositeľnosť vašich osobných údajov na inú stranu (prenosnosť údajov).
 7. Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ak je súhlas právnym základom pre spracovanie.

Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených na našej webovej stránke.

Prenos údajov

Ak prenesieme vaše osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), zabezpečíme, aby boli na ochranu vašich údajov použité stanovené záruky. Tieto záruky môžu zahŕňať:

 1. Prenos údajov do krajín, ktoré boli Európskou komisiou považované za poskytujúce dostatočnú úroveň ochrany osobných údajov.
 2. Používaním osobitných zmlúv schválených Európskou komisiou, ktoré poskytujú osobné údaje s rovnakou ochranou, akú majú v EHP.
 3. Prenášaním údajov organizáciám, ktoré sú súčasťou programu EU-US Privacy Shield alebo Swiss-US Privacy Shield.

Zmeny v zásadách o ochrane osobných údajov

Môžeme aktualizovať túto politiku ochrany osobných údajov, aby sme odrážali zmeny v našich postupoch, službách alebo príslušných zákonoch a predpisoch. Akékoľvek zmeny budú zverejnené na tejto stránke, striktne dopočujeme, aby ste si ju pravidelne prečítali a zostali tak informovaní o našej aktuálnej politike ochrany osobných údajov. Nie je našou povinnosťou vás o tom osobitne informovať.

Zásady cookies

Imperial Bookkeeping Limited používa cookies a podobné technológie na zlepšenie funkčnosti a používateľskej skúsenosti našej webovej stránky. Táto Zásada cookies vysvetľuje, čo sú cookies, ako ich používame a vaše možnosti týkajúce sa ich použitia.

Čo sú to cookies

Cookies sú malé textové súbory uložené na vašom zariadení počas návštevy webovej stránky, ktoré pomáhajú webovým stránkam zapamätať si informácie o vašej návšteve, ako sú vaše preferencie a prihlasovacie údaje, aby zlepšili vašu prehliadaciu skúsenosť.

Ako používame cookies

Cookies používame na rôzne účely vrátane týchto:

 1. Základné cookies: Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky a nemôžu byť vypnuté. Patria sem napríklad cookies, ktoré umožňujú prihlásenie do zabezpečených oblastí našej webovej stránky, alebo používanie našich služieb.
 2. Analytické/výkonnostné cookies: Tieto cookies nám pomáhajú porozumieť, ako návštevníci interagujú s našou webovou stránkou, ako napríklad ktoré stránky sú najnavštevovanejšie a ako používatelia prechádzajú našou stránkou. Tieto informácie nám pomáhajú zlepšiť výkon a používateľskú skúsenosť našej webovej stránky.
 3. Funkčné cookies: Tieto cookies nám umožňujú personalizovať náš obsah pre vás a pamätať si vaše preferencie, ako sú váš zvolený jazyk alebo oblasť.
 4. Cookies na cielenie/reklamu: Tieto cookies sa používajú na doručovanie reklám, ktoré sú pre vás relevantnejšie a zaujímavejšie. Môžu sa tiež používať na obmedzenie počtu zobrazení reklamy a meranie účinnosti reklamných kampaní.

Vaše možnosti týkajúce sa súborov cookies

Môžete spravovať svoje preferencie súborov cookies pomocou nastavení vášho prehliadača. Väčšina prehliadačov umožňuje:

 1. Zobraziť a odstrániť súbory cookies.
 2. Zablokovať alebo povoliť všetky súbory cookies.
 3. Dostávať upozornenia, keď sa súbory cookies nastavia.

Upozorňujeme, že zakázanie súborov cookies, môže ovplyvniť funkcionalitu a používateľský zážitok z našej webovej stránky.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, alebo obavy týkajúce sa našich Zásad o ochrane osobných údajov a súborov cookies, alebo našich postupov spracúvania údajov, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našej webovej stránke.

Zásady o ochrane osobných údajov a súborov cookies boli aktualizované dňa 11. 4. 2023.

Nastavenie

Cookies na tejto webovej stránke sú zakázané.
Toto rozhodnutie môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na tlačidlo "Povoliť súbory cookie" nižšie.