Skip to main content

Daňové priznanie

Daňové priznanie

Daňové priznanie (Self-Assessment) je systém v Spojenom kráľovstve, ktorý používa úrad HM Revenue and Customs (HMRC) na výber daní z príjmu fyzických osôb podnikajúcich na vlastnú päsť podľa zákona o dani z príjmu (obchodovanie a ostatné príjmy) z roku 2005. HMRC vyžaduje, aby jednotlivci a firmy každý daňový rok priznali svoj príjem a výdavky. Cieľom daňového priznania je, aby ľudia platili adekvátnu výšku dane na základe zisku zo svojho príjmu.

Imperial Bookkeeping Limited tu je preto, aby pomáhal jednotlivcom, živnostníkom a malým podnikom prejsť procesom daňového priznania bez problémov. A takto to funguje:

  • Registrácia: Ak sa chystáte podať daňové priznanie po prvýkrát, najskôr sa budete musieť zaregistrovať na stránke HMRC. S týmto procesom vám môžem pomôcť, aby ste zvládli všetky potrebné kroky bez problémov a zaregistrovali ste sa správne.

  • Vedenie záznamov: Ako súčasť procesu daňového priznania budete potrebovať presné záznamy o vašich príjmoch a výdavkoch. Poradím vám, ako s nimi nakladať, aby ste ich v prípade daňovej kontroly mali k dispozícii v súlade s predpismi HMRC.

  • Daňové priznanie: Po skončení daňového roka za vás daňové priznanie vyplním a podám na HMRC. To bude zahŕňať vloženie vašich príjmov a výdavkov do príslušných sekcií formulára daňového priznania.

  • Platba: Na základe informácií, ktoré poskytnete vo svojom daňovom priznaní, HMRC vypočíta sumu dane, ktorú dlžíte, prípadne ktorú ste preplatili. Poradím vám, ako túto platbu uskutočniť a postarám sa, aby ste zaplatili správnu sumu, alebo vám bola vrátená adekvátna čiastka.

Pri využívaní služieb daňového priznania v Imperial Bookkeeping Limited si jednotlivci a malé podniky môžu všimnúť niekoľko pozitív. Tu je zopár príkladov:

  • Minimalizovanie stresu: Vyplnenie daňového priznania môže byť pre niekoho stresujúci a časovo náročný proces. Prenechaním tejto úlohy profesionálnemu účtovníkovi sa môžete sústrediť na vedenie vášho podnikania a užívať si osobný život, zatiaľ čo sa ja sa o všetko potrebné postarám.

  • Zvýšená precíznosť: Ako kvalifikovaný účtovník vás môžem uistiť, že vaše účtovné transakcie budú presné a aktuálne a vaše daňové priznanie bude vyplnené správne. To vám pomôže vyhnúť sa prípadným pokutám a úrokom od HMRC.

  • Daňová optimalizácia: Spoluprácou s Imperial Bookkeeping Limited vám pomôžem identifikovať daňové odpočty a kredity, o ktorých ste nevedeli, čo môže viesť k potenciálnym úsporám na daniach.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, alebo ak by ste si chceli dohodnúť konzultáciu, neváhajte sa na mňa kedykoľvek obrátiť.

Často kladené otázky

Čo je to daňové priznanie?
Daňové priznanie je systém v Spojenom kráľovstve, ktorý HMRC používa na výber daní z príjmu fyzických osôb podnikajúcich na vlastnú päsť podľa zákona o dani z príjmu (obchodovanie a ostatné príjmy) z roku 2005. HMRC vyžaduje, aby jednotlivci a firmy každý daňový rok priznali svoj príjem a výdavky. Cieľom daňového priznania je, aby ľudia platili adekvátnu výšku dane na základe zisku zo svojho príjmu.
Kto musí vyplniť daňové priznanie?
Každý, kto podniká na vlastnú päsť, vykazuje príjem z prenájmu nehnuteľnosti, alebo má príjem z investícií alebo úspor, ktorý nie je zdanený priamo, musí vyplniť a odovzdať daňové priznanie.
Kedy začína a končí daňový rok?
Daňový rok sa začína každý rok 6. apríla a končí 5. apríla nasledujúceho roka.
Kedy je posledný termín na podanie daňového priznania?
Posledný termín na podanie daňového priznania online a na zaplatenie akýchkoľvek daní dlžných HMRC je polnoc 31. januára nasledujúceho daňového roka. Ak podávate daňové priznanie poštou, posledný termín je polnoc 31. októbra nasledujúceho daňového roka.
Čo sa stane, ak premeškám posledný termín na podanie daňového priznania?
Ak premeškáte posledný termín na podanie daňového priznania, alebo na zaplatenie akýchkoľvek čiastky daňového dlhu, môžu sa na vás vzťahovať pokuty za omeškanie podania daňového priznania do výšky 100 libier, ak vaše daňové priznanie mešká do troch mesiacov. Úroky sa vypočítavajú na dennej báze podľa aktuálnej oficiálnej úrokovej sadzby Bank of England plus 2,5%. Ak máte oprávnené vysvetlenie prečo ste daňové priznanie nestihli podať, môžete sa proti pokute odvolať.
Aké informácie potrebujem na vyplnenie daňového priznania?
Do daňového priznania budete musieť uviesť informácie o svojom príjme, výdavkoch a o akýchkoľvek daňových odpočtoch alebo kreditoch, na ktoré máte zákonný nárok. Môže to zahŕňať podrobnosti o vašom príjme zo zamestnania, príjme z podnikania, príjme z prenájmu a príjmu z investícií.
Prečo potrebujem účtovníka na podanie daňového priznania?
Účtovník vám pomôže, aby vaše daňové priznanie bolo vyplnené správne a na čas tak, aby minimalizoval riziko pokút a prípadných úrokových poplatkov. Okrem toho vám účtovník môže pomôcť identifikovať daňové odpočty a kredity, o ktorých možno neviete, a tým potenciálne znížiť vašu daňovú povinnosť.
Koľko bude stáť služba v Imperial Bookkeeping Limited na spracovanie daňového priznania?
To závisí od komplexnosti vášho daňového priznania. Jednoduché daňové priznanie začína na 150 librách, zatiaľ čo zložitejšie daňové priznanie sa môže vyšplhať až na 450 libier. Väčšinou je však priemerná cena medzi 150 a 250 librami.